Ramona Myklebust er vikar for Erling Lyngset f.o.m 161017 og ut 2018. Ho arbeider på kontoret tirsdagar, torsdagar og fredagar. Mandagar har ho kommunalt arbeid. Ramona er nyleg ferdig med turnusteneste på Haraldsplass diakonale sykehus og i Meland kommune. Ho er opprinneleg frå Strandebarm, og har no kome attende til Kvam. Me ynskjer ho hjarteleg velkomen!